Veľko a maloobchod s čalúnickým materiálom
  • English
  • Deutsch

Sponkovačky BeA

Sponkovačky pre spony zo slabých drôtov sa používajú pri rôznorodých prácach, predovšetkým v čalúnnickej výrobe. Tiež je možné ich použiť v nábytkárskej výrobe, pre pripevňovanie fólií alebo rôznej kartonáže, výrobe plastov, výrobe prútených výrobkov, výrobe hračiek, v kožušníckej výrobe atď. K dispozícii sú okrem štandardných sponkovačiek aj prístroje s predĺženým vyústením pre neprístupné miesta, predĺženým zásobníkom, automatickým ventilom, rozvieracím vyústením pre penové materiály a ďalšie.

Sponkovačka 380/16-420 je skladom
MOC s DPH BeA sponkovačka 380/16-420: 
základná sponkovačka pre spony typu 80 a 380
v dĺžkach 6 - 16 mm
Na stiahnutie: katalógový list

S
ponkovačka 14/50-764 je skladom
MOC s DPH BeA sponkovačka 14/50-764: 

stolárska sponkovačka pre spony typu 14
v dĺžkach 25 - 50 mm
Na stiahnutie: katalógový list

Sponkovačka 380/16-429 LN je na objednávku
sponkovačka s predĺženým vyústením pre spony typu 80 a 380
v dĺžkach 3 - 16 mm
Na stiahnutie: katalógový list

Sponkovačky 380/14-450 A a 380/14-450 AL sú na objednávku 
sponkovačka s automatickým ventilom
sponkovačka s automatickým ventilom a predĺženým zásobníkom
pre spony typu 80 a 380 v dĺžkach 5 - 14 mm
Na stiahnutie: katalógový list