Veľko a maloobchod s čalúnickým materiálom
  • English
  • Deutsch

Lepidlá

Riedidlá vyrobené zo zmesi organických rozpúšťadiel
OBLASŤ POUŽITIA
Riedidlá Lear sú určené na znižovanie viskozity rozpúšťadlových výrobkov firmy Lear, a.s. Brno, prípadne na riedenie obdobných produktov iných výrobcov. Ďalej sa používajú na čistenie pracovného náradia. V prípade riedenia sa požaduje dôkladné zamiešanie do riedeného výrobku.
 
Rozdelenie riedidiel podľa použitia
 Riedidlo Vhodné na riedenie
Riedidlo UNILEP 
Unilep spray rady H (okrem Unilep spray H22, H24), Vulkan cement, Vulkan champion
Riedidlo RS
Unilep spray H22, H24, Unilep RS 1, RS 3, Slovaprén E 25, E 55, Unixin C 50, ostatné chloroprénové lepidlá 
Riedidlo NU  Unilep spray rady N, nehorľavé striekacie lepidlá
Riedidlo Robinol Robinol CE, Unixin S 4
Riedidlo D 418
Unilep D418 až D 461, nitrocelulózové farby, čistenie náradia od 
Bleskových farieb vyrábaných LEAR a.s.
Riedidlo LA
Unilep LA
 

UPOZORNENIE
  • zmes výparov a vzduchu je omamná, pri riedidle NU zdraviu škodlivá
  • všetky riedidlá okrem Riedidla NU sú horľaviny 1. triedy, ktorých výpary sú výbušné
  • skladujte mimo dosahu detí a oddelene od potravín
  • pri práci s lepidlom nepite, nejedzte a nefajčite,
  • v prípade nevoľnosti ihneď vyhľadať lekára,
  • zaistite dokonalé vetranie,
  • lepidlo nevylievajte do kanalizácie ani do prírody, zbytky a obaly likvidujte na povolených skládkach,
  • prázdne obaly sa dajú recyklovať ako železný odpad
Výrobca lepidla, a.s.LEAR, Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny vplyv na Váš výkon práce, nemôžeme prevziať zodpovesnosť za výsledky spracovania. Pred použitím doporučujeme vyskúšať. Naša obchodno-technická služba je Vám k dispozícii pri používaní výrobkov firmy LEAR a ponúka odbornú technickú pomoc. 

Atest k lepidlu UNILEP SPRAY H22