VOZAR

koža: Tuscania

výrobca: Ing. Igor Vozár
www.vozar.eu