Veľko a maloobchod s čalúnickým materiálom
  • English
  • Deutsch

A700/90-180°/6ST

priemer: 40mm
východzia poloha: 90°
počet poloh: 6 (každých 15°)
koncová poloha: 180°
maximálny uhol (návrat): 195°